Klar for videre vekst

Kystdesign AS opplever høy aktivitet og økende interesse for sin teknologi, produkter og tjenester. Etter at tidligere eier Erik Kold Bakkevig ble syk og gikk bort i slutten av juli, har det vært nødvendig å ta grep for å ivareta Kystdesigns posisjon i markedet og sikre videre utvikling. Jorunn Håvardsholm...

Read more...

KYSTDESIGN delivers a wide range of products for various industries as oil & gas, survey, fish farming, ocean research, search/rescue and navy. Our capability includes turn-key deliveries of complex systems as work class ROV’s and ROT’s. KYSTDESIGN holds a wide range of products and spares in stock to offer our customers the best service when needed.