Ny kontrakt på 15 Stealth Cleaner notvaskere

KYSTDESIGN AS signerte forrige uke kontrakt med Ocein AS på levering av 15stk Stealth Cleaner notvaskere. Stealth Cleaner notvasker er en fjernstyrt undervannsfarkost for skånsom rengjøring av oppdrettsanlegg og er blitt et viktig verktøy for bekjempelse av lus og for å sikre god fiskevelferd.

Stealth Cleaner er utviklet med bakgrunn i KYSTDESIGN’s lange erfaring innen ROV og undervannsrobotikk samt Ocein’s brede kompetanse innen havbruk.

«Sammen med tidligere leveranse på nærmere 60stk Stealth Cleaner’e er denne kontrakten nok en bekreftelse på en vellykket satsning inn mot havbruk. Det tette samarbeidet med en profesjonell aktør som Ocein samt KYSTDESIGN sin unike teknologi innen ROV og undervannsrobotikk er viktige faktorer som har bidratt til at Stealth Cleaner er blitt en stor suksess i både norsk og internasjonal havbruksbransje» sier Åge Holsbrekken, daglig leder i KYSTDESIGN AS.

«Ocein opplever stor etterspørsel i markedet både i Norge og internasjonalt, og er nå godt etablert i både Norge og i Chile. Sammen med Kystdesign er vi ekstremt opptatt av å levere den beste kvaliteten både på produktet og i ettermarkedet gjennom service og support. Dette er et av de viktigste suksesskriteriene og vi ser fram til et videre tett samarbeid med Kystdesign gjennom leveranser og videre utvikling av Stealth Cleaner» sier Erik Aspen, daglig leder i Ocein AS.

KYSTDESIGN AS er verdensledende innen utvikling av fjernstyrte farkoster (ROV’er) og annet undervannsutstyr til olje og gass sektoren, havforskning, kartlegging og havbruk. KYSTDESIGN AS har i dag 32 ansatte og holder til i Aksdal Næringspark.

Ocein (Ocean Innovations) er et innovasjon- og utviklingsselskap som jobber med verdensledende teknologi og smarte løsninger for oppdrettsservice.

Notvasker
Stealth Cleaner ROV