Kystdesign AS tiltrekker seg høyaktuell og profesjonell styrekompetanse

Kystdesign AS har flere svært spennende utviklingsprosjekter på gang og opplever samtidig høy etterspørsel. Det tas flere grep for å kunne rigge selskapet for vekst.

Kystdesign har gjennom sine 25 år etablert seg som verdensledende på undervannsteknologi.
Dette er en unik posisjon som selskapet skal bygge videre på. Styret og ledelsen har nå lagt et grunnlag for veien videre med igangsetting av strategiske prosjekter som vil bidra til at Kystdesign oppnår sine fremtidige ambisjoner.

Det første og viktigste tiltaket omhandlet å bygge organisasjon for fremtidig vekst «Vi kommer til å ha behov for flere kompetente hoder for å kunne rigge for vekst. Selskapet har i dag 40 ansatte som representerer bred fagkompetanse innen elektro og software systemer, robotikk, kybernetikk, programmering, hydraulikk og mekanisk. Selskapet har også stor produksjonskapasitet innen mekanisk, elektronikk, hydraulikk, sveis samt et av Haugalandets mest avanserte maskineringsverksteder». Det sier daglig leder Åge Holsbrekken. «Selskapet er i vekst, det krever også en annen form for styring. Selskapet investerte i fjor i nye IT systemer som skal støtte opp om veksten og har nylig styrket lederkapasiteten», fortsetter Holsbrekken.

Vekst og utvikling krever også et annet fokus når det gjelder styrearbeid og nå har selskapet tatt ytterligere grep. Selskapet har fått to nye styrerepresentanter som nå gleder seg til å bidra til å utvikle selskapet i tråd med eiernes mål og verdier.

Egil Haugsdal har 30 års industriell bakgrunn og vært konserndirektør i Kongsberg Gruppen i lang tid. Han har faglig bakgrunn som Maskiningeniør. Han er nå leder for Kongsberg Renewables Technologies. Haugsdal har en sterk posisjon i subsea miljøet og tung erfaring med selskapsutvikling. Kongsberg Gruppen er sterkt posisjonert i utviklingsmiljøer som også har god overlapp med Kystdesign sin teknologi og markedsområder.

Johan Rokstad er kjent for de fleste her på Haugalandet. Han har ledet Østensjø Rederi i mange år. Han har lang erfaring med styrearbeid i selskaper innen maritime næring. Han var med på å stifte DeepOcean og satt også i styret der i mange år. I tillegg til sin industrielle erfaring har han sterk lokal forankring og har fulgt Kystdesigns utvikling på nært hold.
Begge de nye styrerepresentantene har et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk som vi i Kystdesign vil dra nytte av, i tillegg til viktig industriell erfaring, teknologi og markedskompetanse.

Martha Kold Bakkevig tiltrådte som selskapets styreleder tidligere i år og er svært fornøyd med selskapets utvikling og den posisjonen selskapet synes å ha.
«Styret er ansvarlig for selskapets strategi og er en viktig ressurs i det arbeidet vi nå skal utrette i Kystdesign. Vi trenger kapasitet og kompetanse i styret som kan bistå med erfaring og kunnskap til den reisen vi nå står overfor. Vi opplever at selskapet er attraktivt for særdeles kvalifiserte kandidater og vi svært fornøyd med våre nye tilskudd til styret» uttaler Martha Kold Bakkevig.