Klar for videre vekst

Kystdesign AS opplever høy aktivitet og økende interesse for sin teknologi, produkter og tjenester. Etter at tidligere eier Erik Kold Bakkevig ble syk og gikk bort i slutten av juli, har det vært nødvendig å ta grep for å ivareta Kystdesigns posisjon i markedet og sikre videre utvikling.

Jorunn-Havardsholm-og-Age-Holsbrekken
Jorunn Håvardsholm (nestleder) og Åge Holsbrekken (daglig leder) vil sikre videreutvikling av selskapet.

Selskapets eierskap er videreført til familiearvinger og ansatte med klare ønsker og planer om den videre forvaltningen av selskapet.
Daglig leder Åge Holsbrekken har jobbet tett med Erik i over 30 år.
Han har vært med Kystdesign siden tidlig 1999 og er med flere av Kystdesigns ansatte en erfaren aktør i Subsea miljøet og ROV bransjen.
Åge og kollegaene har sikret flere større kontrakter det siste året, noe som sørger for belegg langt inn i 2023 og etterspørselen fortsetter.

Som ledende aktør i ROV segmentet vektlegges selskapets kompetanse tungt i bransjen og selskapet har oppnådd stor suksess med utvikling av produkter hvor innovasjon og kvalitet står sentralt.
Selskapet besitter flere sentrale medarbeidere som har vært med fra selskapets første år. Organisasjonen er ytterligere styrket gjennom de siste årene og teller i dag 40 dyktige ansatte. «Vi har nå en kombinasjon av flere ansatte med lang erfaring og flere nyansatte som tilfører selskapet ny erfaring, tanker og ideer».
«Målet er en fortsatt kontrollert vekst, og vi er stadig på utkikk etter nye kloke hoder» sier Holsbrekken.

«Jeg tror mange som ikke er tett på Kystdesign vil bli overasket over kapasiteten, kompetansen og ikke minst bredden dette selskapet har å tilby». Dette sier Jorunn Håvardsholm som nylig har tiltrådt som selskapets nestleder. Håvardsholm har innehatt posisjonen som daglig leder i Helifuel i mange år.
Erfaringen hun tar med seg er svært relevant for Kystdesign. Håvardsholm er utdannet innen ledelse, markedsøkonomi, endringsledelse og forretningsutvikling. Dette i kombinasjon med bred operativ erfaring gjør at vi har tro på at hun skal kunne tilføre Kystdesign mye i den fasen vi nå går inn i. «Kystdesign har vært veldig gründer styrt og det er gjort en formidabel jobb. Nå skal vi bygge selskapet videre i en mer profesjonalisert retning» sier Håvardsholm.

Det siste året har selskapet også tatt grep på systemnivå.
I fjor implementerte Kystdesign nytt ERP system for å støtte opp om den komplekse produksjonen selskapet innehar og som stadig vokser. Anlegget er et av Haugalandets mest avanserte og består av et stort maskineringsverksted med flere CNC maskiner i tillegg til separate elektronikk, mekanikk, hydraulikk og sveiseverksted.
Et 10m dypt testbasseng brukes til testkjøring av undervannsenheter som leveres olje og gass, havforskning og til fiskeoppdrettsbransjen.

Martha Kold Bakkevig tiltrådte tidlig i år som selskapets styreleder. I tillegg til at hun har tung erfaring med styrevirksomhet og toppledelse, har hun et ytterligere brennende engasjement for å sikre at Kystdesign tas videre til nye høyder. Det utrykte hennes bror Erik Kold Bakkevig ettertrykkelig før han forlot denne verden. Selskapet går inn i en veldig spennende utviklingsfase.
Dette skjer 25 år etter oppstart. Til høsten kan nemlig Kystdesign feire 25 års jubileum. «Dette skal feires, og vi er trygge på at med alle våre svært kompetente medarbeidere og våre nye og framtidsrettede fasiliteter så vil vi beholde vår posisjon som verdensledende også de neste 25 år» avslutter Holsbrekken.