Senior Ingeniør, Produktutvikling – Mekanisk

I denne stillingen vil du delta i prosjekter innen undervannsrobotikk
med mål om å finne gode og framtidsrettede løsninger innen olje&-
gass, fiskeoppdrett, havforskning mm.
I KYSTDESIGN vil du være en del av et dyktig fagmiljø som dekker
alt fra mekanikk, hydraulikk til elektronikk, med kort vei fra tanke til
handling og fra ide til ferdig produkt.

Stillingsannonsen kan du se HER.

Mer informasjon om KYSTDESIGN finner du på kystdesign.no.